habil.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

habil. (= habilitowany) a. hab.
dr habil. (= doktor habilitowany) a. dr hab.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego