halogenek

Wielki słownik ortograficzny PWN

halo•genek -n•ku, -n•kiem; -n•ków

Słownik języka polskiego PWN

halogenek «związek halogenu z metalem lub niemetalem, występujący w wodzie morskiej lub w postaci minerału; też: związek organiczny zawierający halogen»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... światła i zwiększa ochronę przed oślepieniem. Z kolei dodatek kryształków halogenku srebra daje soczewkom fotochromatycznym zdolność ściemniania się i rozjaśniania w...

Encyklopedia PWN

ogólna nazwa połączeń chem. (związków org. i nieorg.) określanych jako: fluorki, bromki, chlorki, jodki.
związki organiczne, pochodne kwasów karboksylowych (halogenki acylowe), o wzorze ogólnym RCOX, i kwasów sulfonowych, RSO2X (gdzie R — grupa alkilowa lub arylowa, X — fluorowiec);
ogólna nazwa obejmująca chlorek, bromek i jodek srebra(I).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego