hamburka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ham•bur•ka (mieszkanka Hamburga; łódź) -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego PWN*

hamburka «mała łódź spacerowa»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego