handout

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hand•out -ou•tu, -ou•cie; -ou•tów

Słownik języka polskiego PWN*

handout [wym. hendat] «powielane materiały pomocnicze rozdawane uczestnikom szkoleń lub słuchaczom wykładów»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego