handout

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hand•out -ou•tu, -ou•cie; -ou•tów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego