honorowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

honorowy; -wi (skrót: hon.): Legia Honorowa

Słownik języka polskiego PWN

honorowy
1. «mający poczucie godności osobistej»
2. «zgodny z honorem»
3. «taki, który służy do wyróżnienia kogoś lub do okazania szacunku»
4. «nominalny, tytularny»
5. «niedający zysków materialnych lub niepobierający zapłaty»

• honorowo
członek honorowy (jakiegoś towarzystwa, stowarzyszenia itp.) «tytuł nadawany wybitnym osobom, przyjmowanym do danego towarzystwa, stowarzyszenia itp.»
dług honorowy «dług karciany»
gość honorowy «osoba wyróżniona spośród innych gości ze względu na swoje osiągnięcia lub pozycję»
sąd honorowy «osoby powołane przez strony lub na mocy przepisów prawnych do rozstrzygania spraw dotyczących głównie obrazy honoru»
tytuł honorowy «tytuł nadawany komuś dla uczczenia go, lecz niezobowiązujący do pełnienia funkcji związanych z tym tytułem»
kompania honorowa «pododdział piechoty z pocztem sztandarowym i orkiestrą, wyznaczony do oddawania honorów dostojnikom oraz do asystowania przy różnych uroczystościach»
Legia Honorowa «najwyższe odznaczenie francuskie ustanowione przez Napoleona I»
loża honorowa «loża przeznaczona dla wyjątkowych gości»
obywatelstwo honorowe «tytuł nadawany przez władze państwa lub miasta obywatelowi innego państwa lub miasta w nagrodę za zasługi»
runda honorowa «okrążenie stadionu przez zwycięzcę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Łodzianin Roku
27.01.2011
Witam.
Jan Kowalski otrzymał tytuł Łodzianin Roku – czy Łodzianina Roku? Dostał tytuł Honorowy Obywatel Katowic – czy Honorowego Obywatela Katowic? Proszę o wyjaśnienie, która wersja jest poprawna.
Pozdrawiam
Grażyna Kwiek (proszę też o odpowiedź na mejla)
ukośnik
17.02.2011
Szanowni Eksperci!
Bardzo proszę o rozstrzygnięcie kwesti poprawności zapisu informacji podawanych w dwóch językach, np.:
Patronat honorowy / Honorary patronage

czy
Patronat honorowy/Honorary patronage

Chodzi o obecność lub nie spacji przed i po ukośniku.
Dziękuję,
Iwona
adres powitalny
3.07.2009
Droga Poradnio,
co myślisz o zwrocie adres powitalny, występującym jako określenie krótkiego wystąpienia otwierającego konferencję, zebranie, zgromadzenie itd., wygłaszanego przez jakąś ważną osobę, przewodniczącego, gościa honorowego itd.? Po angielsku – welcome address – czy to nie jest kalka z angielskiego? Czym to zastąpić? Czy radzisz unikać tego zwrotu?
Pozdrawiam,
Krystian Ignasiak

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nich - relacjonuje Parys. Po mszy honory prochom Kuklińskiego oddała kompania honorowa armii USA. - Nazajutrz - mówi Parys - podczas uroczystości w polskiej ambasadzie...
  • ... pracuje do dziś.    Nagroda dla bohatera Sierpnia i medialnych afer

    Honorowe medale dla księdza prałata?

    Ks. prałat Henryk Jankowski ma szansę...
  • ... zapewniał gospodarz imprezy, prezes ZP w Ameryce, Henryk Mikołajczyk. Za honorowym stołem zasiedli wszyscy prezesi obchodzącej jubileusz organizacji, wiceprezesi, kapelani, sekretarze...

Encyklopedia PWN

indywidualna broń regulaminowa nadawana we Francji i Rosji jako honorowe wyróżnienie za czyny męstwa i odwagi;
obywatel państwa wysyłającego, przyjmującego lub trzeciego państwa, pełniący funkcje konsularne bez stałego wynagrodzenia ze strony państwa powierzającego misję.
Legii Honorowej, Order Narodowy, fr. Ordre National de la Légion d’Honneur,
najwyższe odznaczenie francuskie;
obywatelstwo miasta lub innej jednostki terytorialnej — forma szczególnego wyróżnienia osoby zasłużonej.
Za Zasługi dla Republiki Austrii, Odznaka Honorowa, niem. Das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Βsterreich,
odznaczenie austr. o randze orderu;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!