horror vacui

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

horror vacui [wym. horror wakui]
1. «pogląd w nauce starożytnych Greków, według którego istnienie próżni w przyrodzie jest niemożliwe»
2. «tendencja do całkowitego wypełniania powierzchni obrazu motywami figuralnymi lub ornamentalnymi»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w wybuchu nacjonalistycznej choroby na Wschodzie ujrzano także - reakcję na horror vacui, wyraz lęku przed utratą tożsamości, przed kulturą zbyt dokładnie zhomogenizowaną...

Encyklopedia PWN

horror vacui
[łac., ‘obawa próżni’],
fiz. domniemane prawo, według którego istnienie próżni w przyrodzie jest niemożliwe;
horror vacui
[łac., ‘obawa próżni’],
szt. plast., rzem. artyst. tendencja do całkowitego wypełniania pola obrazu lub powierzchni przedmiotu ornamentami bez pozostawienia pustego tła.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego