hospitalizacyjny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

hospitalizacja «umieszczenie pacjenta w szpitalu; też: okres przebywania pacjenta w szpitalu»
• hospitalizacyjny • hospitalizacyjnie • hospitalizować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego