hotelarski

Wielki słownik ortograficzny PWN

hotelar•ski (skrót: hotel.)

Słownik języka polskiego PWN

hotelarstwo «prowadzenie przedsiębiorstwa hotelowego»
• hotelarski • hotelarz • hotelarka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego