hufiec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hufiec -f•ca; -f•ce, -f•ców

Słownik języka polskiego PWN*

hufiec
1. «jednostka niektórych organizacji młodzieżowych, opartych częściowo na wzorach wojskowych»
2. «w średniowieczu: zwarty oddział składający się z kilku chorągwi, stanowiący zarazem część szyku bojowego»

• hufcowy
hufce podn. «o wojsku»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego