wojsko

Wielki słownik ortograficzny PWN*

woj•sko -kiem; wojsk: wojsko frontowe, liniowe, ale: Wojsko Polskie, oficer Wojska Polskiego, Wojska Ochrony Pogranicza
wojsk. (= wojskowy) a. woj.

Słownik języka polskiego PWN*

wojsko
1. «zorganizowana, uzbrojona grupa ludzi, którzy są przygotowani do obrony kraju i walki na wojnie»
2. «oddział żołnierzy»
3. «obowiązkowa służba obywateli w wojsku»

• wojskowy • wojskowo

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego