ichtiologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

ich•tio•logia -gii, -gię (skrót: icht.)

Słownik języka polskiego PWN

ichtiologia «nauka o rybach»
• ichtiologiczny • ichtiolog

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... r. minęło dokładnie dziesięć lat od jego doktoratu z dziedziny ichtiologii, a prawie równocześnie z pierwszymi pracami literackimi publikował artykuły z...

Encyklopedia PWN

ichtiologia
[gr. ichthýs ‘ryba’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział zoologii zajmujący się badaniem rozmieszczenia, biologii, ekologii, fizjologii, morfologii, embriologii, anatomii ryb, ich pochodzeniem i ewolucją oraz systematyką obecnie żyjących, jak i wymarłych gatunków.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego