idempotent

Wielki słownik ortograficzny PWN

idem•potent (mat.) -n•ta, -n•cie; -n•ty, -n•tów

Encyklopedia PWN

idempotent
[łac.],
mat. element a grupoidu, taki że a ∘ a = a (∘ — działanie w grupoidzie);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego