idole

Wielki słownik ortograficzny PWN*

idole -li a. -lów
idol -la; -le, -li a. -lów

Słownik języka polskiego PWN*

idole
1. «według greckiej starożytnej teorii poznania: cząsteczki wysyłane przez przedmioty, pobudzające umysł i wywołujące wrażenia zmysłowe»
2. «według F. Bacona: złudzenie poznawcze»
idol
1. «osoba będąca obiektem czyjegoś szczególnego podziwu, graniczącego z kultem»
2. «wyobrażenie pogańskiego bóstwa będące przedmiotem kultu»

• idolka

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego