iloraz inteligencji

Słownik języka polskiego PWN*

iloraz inteligencji «ilościowy wskaźnik poziomu rozwoju umysłowego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego