imiesłów przymiotnikowy bierny

Słownik języka polskiego PWN

imiesłów przymiotnikowy bierny «imiesłów odnoszący się do przedmiotu czynności, np. czytany, chwalony, zakryty»

Porady językowe

wątpliwe imiesłowy bierne
9.10.2011
Dzień dobry,
czy można utworzyć imiesłowy przymiotnikowe bierne od czasowników zadecydować, odpowiedzieć i twierdzić? Tylko pierwszy występuje w Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny (jednak podaje wyłącznie konstrukcję zadecydować co, a nie wspomina o zadecydować o czymś, co jest podejrzane), mimo że wszędzie występuje konstrukcja ktoś robi coś. Problem polega na tym, że zamiast rzeczownika w bierniku znajdującego się po czasowniku jest konstrukcja z że.
Pozdrawiam
orzecznik przymiotnikowy
14.01.2003
1) Lubię siebie takiego, jaki jestem.
2) Lubię siebie takiego, jakim jestem.
Które z tych zdań jest poprawne?
fleksja dawnych imiesłowów
10.05.2011
Chciałbym zapytać o fleksję dawnych imiesłowów: jak odmieniały się imiesłowy przysłówkowe, jak tworzyło się imiesłowy przymiotnikowe teraźniejsze bierne (typu rzekomy, znajomy) oraz jakie formy imiesłowy (w tym wspomniane wcześniej typy) przybierały w liczbie podwójnej?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego