immobiliser

Wielki słownik ortograficzny PWN*

im•mobiliser -ra, -rze; -ry, -rów a. immobilizer

Słownik języka polskiego PWN*

immobiliser [wym. immobilajzer], immobilizer [wym. immobilajzer] «urządzenie rozłączające niektóre elementy układu elektrycznego samochodu i uniemożliwiające uruchomienie go przez niepowołane osoby»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego