ind.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

IND (= in nomine Dei – w imię Boże) a. I.N.D.
Ind (rzeka) In•du, In•dzie
ind (pierwiastek chem.; symbol: In) in•du, in•dzie

Słownik języka polskiego PWN*

ind «pierwiastek chemiczny, srebrzystobiały metal»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego