inkarnacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•kar•na•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

inkarnacja
1. «w niektórych religiach: wcielenie bóstwa w osobę ludzką»
2. «według teorii reinkarnacji: stadium ziemskiej egzystencji duszy»
3. daw. «barwa skóry»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nie ma kresu.

    - Religie powstają, rozwijają się i umierają, są
    inkarnacjami bóstwa, są formami przejściowymi, które się w pewnym momencie wyczerpują...
  • ... kontaktach z uwodzicielską panną Ryder (która w filmie jest domniemaną inkarnacją dawno zmarłej żony wampira) jak i z uczniakiem Reevesem. Duże...
  • ... miałoby być konserwowane? Według ciebie chrześcijaństwo jest zaledwie jedną z inkarnacji bóstwa, więc nie jest tą esencją tradycji. Zatem co ma...

Encyklopedia PWN

inkarnacja
[łac.]:
inkarnacja
[łac.],
dawniej barwa skóry; cera, karnacja.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego