interfejsowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•ter•fej•sowy: interfejsowa część programu

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego