jachtklub

Wielki słownik ortograficzny PWN

jacht•klub -bu, -bie; -bów

Słownik języka polskiego PWN

jachtklub, yacht-club [wym. jachtklub] «klub, którego członkowie uprawiają żeglarstwo»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego