jadowicie

Słownik języka polskiego PWN*

jadowity
1. «mający w sobie jad»
2. «wrogi, złośliwy»

• jadowicie • jadowitość

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego