jakby

Wielki słownik ortograficzny PWN*

jak•by (= gdyby, jak gdyby – spójnik, np. Jakby mógł, toby wyjechał. Jakby tego było mało, zaspałem. Mizerny jakby z krzyża zdjęty.) , , , ,
jak•by (partykuła: gdzieżby, np. Jakbym śmiał!)

Słownik języka polskiego PWN*

jakby I «partykuła komunikująca, że wyrażony w zdaniu sąd nie odpowiada dosłownie faktycznemu stanowi rzeczy, np. Wszystko w jego żołądku zaczęło jakby pulsować.»
jakby II
1. «spójnik wprowadzający zdanie podrzędne określające sytuację nierzeczywistą, która, biorąc pod uwagę to, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym, mogłaby się urzeczywistnić, np. Chichotaliśmy, jakbyśmy mieli łaskotki.»
2. «spójnik wprowadzający zdanie podrzędne określające warunki urzeczywistnienia się tego, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym, np. Jakbyś znalazł chwilę, wpadnij do nas jutro.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego