jakkolwiek

Wielki słownik ortograficzny PWN

jak•kolwiek by (zaimek, np. Jakkolwiek by trzeba pojechać.)

Słownik języka polskiego PWN

jakkolwiek I «wszystko jedno w jaki sposób»
jakkolwiek II «zaimek komunikujący, iż niezależnie od przebiegu zdarzeń, o których mowa w zdaniu podrzędnym, stanie się to, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym, np. Jakkolwiek sprawa się zakończy, wyjedziemy stąd.»
jakkolwiek III «spójnik komunikujący, że wniosek wynikający z treści zdania podrzędnego jest niezgodny z treścią zdania nadrzędnego, np. Jakkolwiek sytuacja była dla niego krępująca, nie opuścił sali.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

jakkolwiek, naraz i niezadługo
26.03.2011
Szanowni Państwo,
czy użycie wyrazów: jakkolwiek (w znaczeniu 'chociaż'), naraz (jako 'nagle') oraz niezadługo (jako 'wkrótce') to archaizm?
akwen
4.03.2008
W artykule, który czytam, autor pisze: „(...) w tym akwenie często operowały okręty indyjskiej marynarki wojennej”. Czy wyrazenie w tym akwenie jest poprawne? Wydaje mi sie, ze powinno się stosowac raczej formę na tym akwenie.
Bardzo proszę o pomoc.
celebryt
21.03.2009
Cytat z jakiegoś felietonu: „Celebryt – kolejny potworek językowy pojawiający się w mediach”. Czy rzeczywiście jest to potworek, czy przeciwnie – zgrabnie zaadaptowane, potrzebne słowo? Pisząc „potrzebne”, mam na myśli to, że nie istnieje inne polskie słowo na nazwanie tego samego. Ale może istnieje? Jak Szanowna Poradnia ocenia celebryta i celebrytkę?

Ciekawostki

JAKKOLWIEK
Jakkolwiek wyrazów z członem –kolwiek jest wiele, nie uważamy go za osobny wyraz, bo trudno przypisać mu wyraźne znaczenie. W połączeniach wskazuje, że nie jest specjalnie ważne, jak, kiedy, gdzie, kto czy ile, że to wszystko jedno – ale jak związać to znaczenie z jednym słowem?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... większą część roku jeziora są skute zwartą powłoką lodową. I jakkolwiek żyjące tu zwierzęta odznaczają się dużą odpornością na niskie temperatury...
  • ... zasłonić się tajemnicą zawodową. Możliwość odmowy zeznań w sprawach cywilnych, jakkolwiek nie jest w Europie normą (nie istnieje np. w Szwecji...
  • ... nie jest znana osobie działającej. Pośrednio zatem i skuteczność metody, jakkolwiek ją zdefiniujemy, będzie zależała od owego czynnika. Wydaje się, że...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego