k

Wielki słownik ortograficzny PWN*

K (= potas; kelwin)
k. (= koło w zn.: pod, w pobliżu, np. Świder k. Warszawy)
k.k. (= Kodeks karny) a. kk
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.

Słownik języka polskiego PWN*

k
1. «litera oznaczająca spółgłoskę k»
2. «spółgłoska tylnojęzykowa, bezdźwięczna, twarda»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: jedenasty»
K I «symbol pierwiastka chemicznego potas»
K II «symbol jednostki temperatury kelwin»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego