kabekaes

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kabekaes -su, -sie; -sów a. kbks

Słownik języka polskiego PWN*

kabekaes «karabinek sportowy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego