kabekaes

 
Wielki słownik ortograficzny
kabekaes -su, -sie; -sów a. kbks
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego