kabekaes

Wielki słownik ortograficzny PWN

kabekaes -su, -sie; -sów a. kbks

Słownik języka polskiego PWN

kabekaes «karabinek sportowy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego