kajmakan

Wielki słownik ortograficzny PWN

kaj•makan -nie; -ni a. -nowie, -nów

Słownik języka polskiego PWN

kajmakan
1. «naczelnik powiatu lub podpułkownik turecki»
2. «w dawnej Turcji: zastępca wielkiego wezyra»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego