kalamburzysta

Wielki słownik ortograficzny PWN

kalam•burzysta -yście, -ystę; -yści, -ystów

Słownik języka polskiego PWN

kalambur «gra słów wykorzystująca dwuznaczność lub podobieństwo wyrazów»
• kalamburowy • kalamburzysta

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ów znany z ciętego pióra i złośliwych epitetów dramatopisarz i kalamburzysta zaczepił "hauptmana von Dzwonkowskiego", że się ongiś wysługiwał Niemcom. Minimum...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego