kaligrafista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kali•grafista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

kaligrafia
1. «sztuka pięknego i wyraźnego pisania»
2. «czytelne, staranne pismo»

• kaligraficzny • kaligraficznie • kaligrafować • kaligraf, kaligrafista

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego