kalikant

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kalikant -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

kalikować «pompować powietrze do miechów organowych dawnego typu za pomocą dźwigni»
• kalikant

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego