kiloamper

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kilo•am•per -pera, -perze; -perów (skrót: kA)

Słownik języka polskiego PWN*

kiloamper «jednostka natężenia prądu równa 1000 amperów»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego