kołodziejstwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

kołodziej «rzemieślnik zajmujący się wyrobem wozów i części do wozów»
• kołodziejski • kołodziejstwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Zygmunt Kuchta zamierza wkrótce rozpocząć kolejne kursy - z rzeźbiarstwa, zabawkarstwa, kołodziejstwa, czy bednarstwa.
    Teraz na zajęcia uczęszczają przede wszystkim dzieci z...
  • ... też warsztaty z zabawkarstwa, wyrobu starych instrumentów pasterskich, kowalstwa oraz kołodziejstwa.
    Z powstającego przy Domu Ludowym centrum szkoleniowego korzystałyby nie tylko...
  • ... dużą pasiekę, która dostarczała mu miodu i wosku. Zarabiał także kołodziejstwem, więc pracy miał niemało, lecz i dostatek wszystkiego. Dobra żona...

Encyklopedia PWN

rzemiosło zajmujące się wyrobem i naprawą kół do pojazdów konnych, niekiedy również produkcją całych pojazdów;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego