koncentrować

Słownik języka polskiego PWN*

koncentracja
1. «gromadzenie ludzi, obiektów itp. w jednym miejscu»
2. «skupienie działań dla osiągnięcia jakiegoś celu»
3. «intensywne skupienie uwagi na wybranym przedmiocie, zjawisku czy sytuacji»
4. zob. stężenie

• koncentracyjny • koncentrować
koncentrować się
1. «gromadzić się lub być zgromadzonym w jednym miejscu»
2. «kierować całą uwagę, wszystkie wysiłki itp. na wybrany obiekt lub cel»
3. «o czyjejś uwadze, wysiłkach itp.: być skierowanym na wybrany obiekt lub cel»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego