skupiać

Słownik języka polskiego PWN*

skupić Iskupiać
1. «zgromadzić w jednym miejscu, w jednej grupie»
2. «połączyć coś w jedną całość lub skoncentrować wokół jednej osoby»
3. «poświęcić wszystkie wysiłki jakiemuś celowi»
skupić sięskupiać się
1. «zgromadzić się w jednym miejscu»
2. «zostać skupionym w jednym miejscu»
3. «skoncentrować na czymś myśli, uwagę»
soczewka skupiająca «soczewka mająca właściwości ogniskowania promieni świetlnych w jednym punkcie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego