koncept

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kon•cept -p•tu, -p•cie; -p•tów

Słownik języka polskiego PWN*

koncept
1. «szybko nasuwający się pomysł»
2. «pomysłowość, zmyślność»
3. daw. «dowcip, żart»

• koncepcik

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego