konkurs

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kon•kurs -r•su, -r•sie; -r•sów: konkursy chopinowskie, ale: XI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Słownik języka polskiego PWN*

konkurs
1. «impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.»
2. «postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko»

• konkursowy
konkurs piękności «impreza, w czasie której jury wybiera najpiękniejszą spośród zgłoszonych uczestniczek»
konkurs świadectw «postępowanie kwalifikacyjne, w którym kandydatów do danej szkoły wybiera się na podstawie wyników uzyskanych w ostatniej klasie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego