konsens

Wielki słownik ortograficzny PWN

kon•sens -n•su, -n•sie; -n•sów

Słownik języka polskiego PWN

konsens
1. zob. konsensus w zn. 1.
2. daw. «zezwolenie na coś»

• konsensowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego