konserwacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

kon•serwa•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

konserwacja
1. «zabiegi mające na celu utrzymanie czegoś w dobrym stanie»
2. «przetwarzanie żywności w celu nadania jej większej trwałości»

• konserwacyjny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

renowować?
6.07.2007
Czy istnieje czasownik renowuje, określający czynność konserwacji?
Z poważaniem
Marek Obłąkowski
odwrocie
12.09.2014
Rzeczownika rodzaju nijakiego odwrocie ('odwrotna strona') nie ma w słownikach i poradnikach językowych. Odwrót jako 'odwrotna strona' może występować tylko w wyrażeniu na odwrocie. Słownik wyraców obcych jako odwrotną stronę m.in. obrazu definiuje rewers, choć słownik sztuk pięknych jako obiekty, do których się on odnosi, wymienia tylko monety i medale. W publikacjach odwrocie jako 'odwrotna strona obrazu' występuje często, jest odmieniane przez przypadki, a redakcje przeciw temu nie protestują.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... dwóch podręczników;
  - "Przyrządy i urządzenia pomiarowe w hydrologii i meteorologii",
  - "
  Konserwacja i naprawa przyrządów i urządzeń pomiarowych w hydrologii i meteorologii...
 • ... połowie stycznia. Ten okres przeznacza się na przeprowadzanie remontów, inwentaryzacje, konserwacje zbiorów i ich katalogowanie. Z roku na rok przybywa eksponatów...
 • ... ją z torebki wyjąć.

  Więcej szczegółów na temat czyszczenia i
  konserwacji monet można znaleźć w literaturze, polecam :
  * Janusz Kurpiewski - Czyszczenie, konserwacja...

Encyklopedia PWN

konserwacja zabytków
[łac. conservare ‘zachowywać’, ‘strzec’],
ustawowo zagwarantowany zakres podstawowych działań w systemie ochrony dziedzictwa narodowego;
przedsiębiorstwo państw., utworzone 1951 przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w celu konserwacji ruchomych dzieł sztuki i zabytków architektury;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!