konwenanse

Wielki słownik ortograficzny PWN

kon•wenans -n•su, -n•sie; -n•se, -n•sów

Słownik języka polskiego PWN

konwenans «obowiązująca w jakimś środowisku norma zachowania się w określonej sytuacji»
• konwenansowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego