kordyliera

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kordyliera (geol.) -erze, -erę; -er
Kordyliera (Środ•kowa, Wschod•nia, Zachod•nia – części Andów), Kordylierze (Środ•kowej, Wschod•niej, Zachod•niej), Kordylierę (Środ•kową, Wschod•nią, Zachod•nią)
Kordyliery (góry w Ameryce Płn.) -rów

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego