korpus

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kor•pus -su, -sie; -sów
kor•pus dyplomatycz•ny kor•pusu dyplomatycz•nego, kor•pusie dyplomatycz•nym (skrót: CD)
kor•pus kon•sular•ny kor•pusu kon•sular•nego, kor•pusie kon•sular•nym (skrót: CC)

Słownik języka polskiego PWN*

korpus
1. «ciało człowieka lub zwierzęcia oprócz głowy i kończyn»
2. «zasadnicza część czegoś»
3. «główna część budowli»
4. «w architekturze pałacowej: centralna część budynku»
5. «w architekturze sakralnej: nawowa część kościoła»
6. «główna część, na której oparta jest całość jakiegoś urządzenia, przyrządu itp.»
7. «jednostka taktyczna składająca się z kilku dywizji lub brygad»
8. «grupa żołnierzy mających taki sam stopień wojskowy»
9. «teksty, dane itp. zgromadzone ze względu na swą reprezentatywność, stanowiące podstawę do analizy naukowej»

• korpusowy
korpus dyplomatyczny
1. «przedstawiciele państw obcych akredytowani przy rządzie danego kraju»
2. «personel dyplomatyczny oraz członkowie obcych misji dyplomatycznych, korzystający z przywilejów i immunitetów»
korpus kadetów «szkoła wojskowa przygotowująca kandydatów do szkół oficerskich»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego