kreślić

Słownik języka polskiego PWN*

kreślić
1. «przekreślać coś, zwykle wyrazy lub zdania w tekście»
2. «rysować, zwykle mimowolnie, linie ciągłe, kreski»
3. «opisywać coś na piśmie lub ustnie»
4. «wykonywać rysunek techniczny, wykres itp.»
5. «pisać coś odręcznie»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego