krwawa łaźnia

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tym wypadku sympatyczniejszy od arcykapłana, który własnoręcznie rozsiekał Agaga.
    A.
    Krwawa łaźnia kapłanów w Nobe świadczy, że Saul był zbrodniarzem, którego należało...
  • ... jest pozbawione atrakcji. Tak jak Kadar - choć na szczęście bez krwawej łaźni - Kania musi odbudowywać partię z gruzów, w których ona faktycznie...
  • ... dokąd nigdy ich armia nie dotarła. I pod koniec tej krwawej łaźni paliwa brakowało. Starsi pamiętają dychawiczne cieżarówki z kominami popychane do...

Encyklopedia PWN

sztokholmska krwawa łaźnia, Stockholms blodbad,
publiczna egzekucja ok. 80–90 osób wykonana 8 i 9 XI 1520 na rynku w Sztokholmie po opanowaniu Szwecji przez króla duńskiego, Chrystiana II;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego