kryształ

Słownik języka polskiego PWN*

kryształ
1. «ciało stałe mające postać wieloboku o płaskich ścianach i uporządkowaną budowę wewnętrzną»
2. «przezroczyste, ciężkie szkło używane do wyrobu kielichów, wazonów itp.; też: wyrób z tego szkła»
3. «o czymś, co jest przezroczyste lub przejrzyste»
4. «cukier w postaci kryształków»
5. «o człowieku nieskazitelnym moralnie»
kryształ ciekły «substancja mająca cechy cieczy i ciała stałego, a właściwości optyczne ciał krystalicznych»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego