kryształ

Wielki słownik ortograficzny PWN

kryształ -ału, -ale; -ałów

Słownik języka polskiego PWN

kryształ
1. «ciało stałe mające postać wieloboku o płaskich ścianach i uporządkowaną budowę wewnętrzną»
2. «przezroczyste, ciężkie szkło używane do wyrobu kielichów, wazonów itp.; też: wyrób z tego szkła»
3. «o czymś, co jest przezroczyste lub przejrzyste»
4. «cukier w postaci kryształków»
5. «o człowieku nieskazitelnym moralnie»
kryształ ciekły «substancja mająca cechy cieczy i ciała stałego, a właściwości optyczne ciał krystalicznych»
kryształ górski «bezbarwny, przezroczysty minerał»
ciekłe kryształy «substancje mające cechy cieczy i krystalicznego ciała stałego, stosowane m.in. w urządzeniach elektronicznych i diagnostyce medycznej»
struktura kryształu «rozmieszczenie atomów, jonów lub cząstek w komórce elementarnej kryształu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Swarovski
2.02.2011
Chciałabym się dowiedzieć, jak odmieniać nazwę produktów firmy Swarovski. Czy mówimy / piszemy kryształy Swarovskiego, czy też kryształy firmy Swarovski? Czy istnieje zasada, która by to organizowała w polszczyźnie?
Dziękuję.
antypiretyk czy antypyretyk?
13.10.2008
Witam. Jak powinna brzmieć poprawna nazwa leku przeciwgorączkowego – antypiretyk czy antypyretyk? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zlodowacenie-interglacjał na krótkim odcinku rdzenia występuje wyraźne zmniejszenie wielkości kryształów oraz silna orientacja osi optycznych. S.L. Herron i C...
 • ... aż do drugiego końca kryształu. Kiedy przyłożymy napięcie do takiego kryształu, z biegunem dodatnim po stronie bogatej w lit, utworzymy w...
 • ... Jest dobrze pokryty, spora część przechodzi przez czarne kryształy.
  (Czarne
  kryształy oznaczały maszyny rządowe).
  - Rozkład prawdopodobieństwa?
  - Siedemdziesiąt dwa, że przejął go...

Encyklopedia PWN

kryształ
[gr. krýstallos],
ciało w stałym stanie skupienia, o prawidłowej budowie wewnętrznej, ograniczone naturalnymi płaskimi ścianami, tworzącymi wypukły wielościan (krystalograficzne postacie).
kryształ ciekły, ciecz anizotropowa, faza mezomorficzna,
stan skupienia pośredni między cieczą zwykłą (izotropową) a zwykłym kryształem;
kryształ naśladowczy, kryształ mimetyczny,
wielokrotnie zbliźniaczony kryształ (kryształy bliźniacze) pozorujący wyższą symetrię niż jego symetria rzeczywista (pseudosymetria)
fiz. materiał o okresowej strukturze, złożony na przemian z komórek elementarnych o dużym i małym współczynniku załamania światła i rozmiarach porównywalnych z długością fal świetlnych z określonego przedziału widma;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!