którykolwiek

Wielki słownik ortograficzny PWN

który•kolwiek; którzy•kolwiek, które•kolwiek

Słownik języka polskiego PWN

którykolwiek
1. «wszystko jedno który»
2. «bez względu na to który»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

adres
18.03.2011
Który zapis jest poprawny: ul. Piękna 6 a czy ul. Piękna 6 A?
Zdzisław Wojciechowski
a nawet, nie a wręcz
11.02.2011
Szanowny Panie Profesorze,
proszę o pomoc w rozwianiu moich wątpliwości. „Czyny kompromitują go jako specjalistę, a wręcz wskazują na jego niezgodną z prawem działalność” – czy to zdanie jest poprawne? Być może spójnik a zaburza tę konstrukcję?
Co więcej, nie-specjalista ukazany jest na jednej płaszczyźnie z „niezgodną z prawem działalnością”, czy są one faktycznie wystarczająco równoważne?
Byłabym bardzo wdzięczna za wyjaśnienie ewentualnych błędów w powyższym sformułowaniu.
Pozdrawiam,
K.
ekspertowy czy ekspercki?
11.02.2003
Uprzejmnie proszę o rozstrzygnięcie, czy poprawne jest wyrażenie system ekspertowy, czy może powinno ono brzmieć system ekspercki. Wyjaśniam, że chodzi o komputerową bazę danych, zawierającą opinie ekspertów. Program ten umożliwia uzyskanie odpowiedzi na postawione pytanie, np. o możliwość wystąpienia zagrożenia, na podstawie zgromadzonych danych.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w bardzo młodym wieku) może zachorować na raka piersi, czy którakolwiek z nas jest odporna? Nawet młody wiek nie chroni przed...
  • ... rzucić okiem na dogasający w mato dzień. Wystarczy skręcić w którąkolwiek bocznicę głównej alei, na przykład w ulicę Diamentową lub Towarową...
  • ... tego, by obumarły organizm stał się skamieniałością, nie wystarczy zadziałanie któregokolwiek z omówionych procesów, jeśli nie złączą się z nim odpowiednie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!