którykolwiek

Wielki słownik ortograficzny PWN

który•kolwiek; którzy•kolwiek, które•kolwiek

Słownik języka polskiego PWN

którykolwiek
1. «wszystko jedno który»
2. «bez względu na to który»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego