lampa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

lam•pa -pie, -pę; lamp
lam•pa-projek•tor lam•pie-projek•torowi, lam•pę-projek•tor; lamp-projek•torów

Słownik języka polskiego PWN*

lampa
1. «urządzenie służące do wytwarzania sztucznego oświetlenia»
2. łow. «oko wilka»

• lampowy
lampa acetylenowa, karbidowa «urządzenie, w którym źródłem światła jest palący się acetylen»
lampa analizująca «lampa przetwarzająca obraz na ciąg sygnałów wizyjnych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego