lampa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

lam•pa -pie, -pę; lamp
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Za czasów mego dzieciństwa na Kowieńszczyźnie, przed pierwszą wojną, takie lampy były szczytem komfortu.
Ubogi kontuar. Za nim przedwcześnie postarzała pani…

 

…stole, w ulubionym fotelu, w kuchni. A potem do przenośnej lampy wkręćcie mleczną żarówkę, ustawcie lampę w różnych miejscach i przyjrzyjcie…

 

…agregatu ustawiamy na najmniejszą pojemność oraz odłączamy połączenie siatki sterującej lampy poprzedzającej strojony filtr i zwieramy ją do masy opornikiem (100…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego