lampionik

Wielki słownik ortograficzny PWN

lam•pionik -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

lampion «lampa w kolorowej osłonie, używana do oświetlenia ogrodu podczas zabaw i uroczystości; też: sama ta osłona»
• lampionowy • lampionik

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego